Ocena brak

Dwunastu

Autor /Atomek Dodano /03.05.2013

Tak zazwyczaj Ewangelie nazywają grupę najbliższych uczniów Chrystusa, którzy są również jego najdawniejszymi towarzyszami. Określenie „apostołowie", które z czasem stało się potoczne, stosowane jest początkowo do nich tylko wyjątkowo i nabiera ogólniejszego znaczenia w Listach świętego Pawła i w starożytnym Kościele.

Nieraz zaprzeczano, jakoby Jezus ustanowił to kolegium apostolskie, lecz bez naprawdę przekonywających argumentów. Ewangelie synoptyczne i Dzieje apostolskie podają imienną listę Dwunastu. Szymon-Piotr jest zawsze wymieniany jako pierwszy. Po wniebowstąpieniu Chrystusa los wyznaczył Macieja, aby zajął miejsce opuszczone przez zdrajcę Judasza. Kolegium Dwunastu kieruje życiem wspólnoty jerozolimskiej, jednakże na czoło jego wysuwa się triumwirat złożony z Piotra, Jana oraz Jakuba, który jest bratem Pana.

Jakub, chociaż nie należał do kolegium apostolskiego, wkrótce stał się prawdziwym przywódcą miejscowego Kościoła. Nie wiemy, w jakiej mierze kolegium Dwunastu uczestniczyło w misjach poza Palestyną. Tradycje z tym związane mają na ogół charakter legendarny, zwłaszcza ta, która głosi, że apostołowie rozdzielili pomiędzy sobą teren misyjny, dzieląc świat na dwanaście obszarów. Tradycje te zrodziły się z tego, że Kościoły głównych miast cesarstwa chciały związać swe powstanie z działalnością któregoś z apostołów.

Podobne prace

Do góry