Ocena brak

DWERNICKI Józef (19 III 1779 - 23 XI 1857), ofic. poi.

Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013

Służbę wojsk, rozpoczął 10 VIII1791 w art. 1 I 1792 otrzymał dymisję w stopniu fajerwerkera. Wiosną 1809 przedostał się z Podola do Galicji i został przyjęty do wojsk Ks. Warszawskiego jako kpt. 2411810 szef szwadronu 15 p. ułanów. Uczestnik kampanii 1812 i 1813. 20 I 1812 mjr 8 p. ułanów, X 1812 p.o. dow.p., 4 I 1813 dow. p. krakusów.

Odznaczył się 30 III 1814 w obronie Paryża. Jego p. był jedynym regimentem 6 korpusu Marmonta, który nie zdradził Napoleona i dołączył do niego w Fontainebleau. W armii Królestwa Polskiego dow. 2 p. ułanów, od 1828 gen. bryg. W powstaniu listopadowym stał na czele odrębnego korpusu, odniósł zwycięstwo pod Stoczkiem, prowadził wyprawę na Wołyń, zmuszony był przejść do Galicji. Wiele lat spędził na emigracji we Francji. Zm. w Łopatynie pod Brodami.

Podobne prace

Do góry