Ocena brak

DUSZY CHRYSTUSA SIOSTRY, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini nostri Jesu Christi

Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012

Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym, założone 1923 w Prądniku Białym (obecnie dzielnica Krakowa) w celu pielęgnowania w duszach ludzkich życia nadprzyrodzonego, którego wzór i źródło stanowi dusza Chrystusa (-» hipostatyczna unia).

Wspólnotę, którą założyła 1919 w Żytomierzu Z.P. Tajber za pozwoleniem bpa I. Dub-Dubowskiego w celu uczczenia duszy Chrystusa, reaktywowano 1923 w Prądniku Białym jako kat. stowarzyszenie (pod nazwą Solaris) dla pogłębienia wewn. życia rei. o statucie analog, do statutu Dzieci Maryi; 1949 uzyskano kan. erekcję na prawie diec. od krak. abpa A.S. Sapiehy wraz z czasowym zatwierdzeniem konstytucji; do 1949 powstały 22 placówki w 5 diecezjach (krak., włocł., wrocł., gdańskiej i gorzowskiej);

1976 s.d.Ch. miały 16 domów zak. w 4 diec. (11 w krak., 2 w gdańskiej, 2 w szczecińsko-kamieńskiej i 1 w koszalińsko-kołobrzeskiej) z domem gen. w Krakowie oraz ok. 120 członkiń; zajmowały się pracą wychowawczo-oświatową (przedszkola i kursy zawodowe), a od 1956 wspomagają par. duszpasterstwo.

 

J. Bar, Polskie zakony, PK 4(1961) z. 1-4, 556-557; P.J. Wilk, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana (1923-1961), Kr 1976 (mps BSemKr).

Podobne prace

Do góry