Ocena brak

„DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICĄ"

Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012

Dwumiesięcznik wydawany od 1949 w Rzymie przez Centr. Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji Pol. (do 1965 kwartalnik).
Założycielem i pierwszym red. czasopisma był abp J.F. Gawlina (1949-64); nast. bp Władysław Rubin (1964-70), a od 1970 bp Szczepan Wesoły.

Przeznaczone dla pol. duchowieństwa pracującego wśród Polaków za granicą, publikuje materiały z zakresu teologii praktycznej, dostosowane do sytuacji migracyjnej; ma na celu teol. i kazn. dokształcanie kapłanów; prowadzi dział kazn. pod red. ks. A.R. Gogolińskiego-Elstona (zamieszcza gotowe kazania lub szkice tematycznie związane z okresami liturg.) ; podkreśla także zmiany zachodzące w Kościele w celu ujednolicenia nauczania kośc. wśród emigracji polonijnej.

Po Soborze Wat. II publikuje prace z zakresu liturgiki i katechetyki; ma też stały dział dokumentów Stolicy Apost. i Kościoła w Polsce. Ponadto zamieszcza artykuły dotyczące zagadnień ogólnomigra-cyjnych, prowadzi także kronikę ważniejszych wydarzeń w poszczególnych krajach. Pełni rolę łącznika wśród kapłanów pracujących w duszpasterstwie pol. poza krajem.

Podobne prace

Do góry