Ocena brak

„DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY"

Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012

Dwumiesięcznik poświęcony sprawom duszpasterstwa młodzieży, wydawany 1923--28 w Tarnowie, a 1929 w Poznaniu, redagowany przez ks. Aleksandra Rogoża; organ Związku Młodzieży Pol. Męskiej.

Był łącznikiem między duszpasterzami młodzieży pozaszkolnej i pomocą w ich pracy; omawiał zagadnienia wychowania rei., kierunków wychowawczych, problematykę i metody pracy duszpast., publikował wypowiedzi duszpasterzy, przemówienia przeznaczone na uroczystości organizacyjne, ankiety, recenzje książek i artykułów; angażował się w sprawy ruchu abstynenckiego, emigracji młodzieży, ruchu rekolekcyjnego, budowy domów par. ; postulował konieczność wydania specjalnego modlitewnika dla młodzieży pozaszkolnej.

 

Na nowy rok pracy. Duszpasterz Młodzieży 8(1928) 1-3; Związek Młodzieży Polskiej Męskiej w Tarnowie, Do naszych współpracowników, przyjaciół i czytelników. Duszpasterz Młodzieży 8(1928) 73-74; Czym będzie D.M.?, Duszpasterz Młodzieży 9(1929) 3; Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, Na nową drogę [...], Duszpasterz Młodzieży 9(1929) 1-2; Z. Zieliński, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lb 1981, 183.

Podobne prace

Do góry