Ocena brak

DUSZA ŚWIATA

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

  1. Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była —»pneuma (1).

  2. W filozofii niemieckiej (Weltseele): u F. W. J. Schellinga — pierwiastek du­chowy świata pojmowanego jako jeden or­ganizm; u G. Th. Fechnera — element psy­chiczny tworzący wraz z materią jedną ca­łość (-^ panpsychizm).

Podobne prace

Do góry