Ocena brak

DUMONT HENRY, DU Mont de Thier

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

ur. 1610 w Villers-l'Evêque (k. Liège), zm. 8 V 1684 w Paryżu, Belg. kompozytor, organista, klawesynista i kapelmistrz.

Początkową edukację muz. otrzymał jako chłopiec-śpiewak w chórze kośc. w Maastricht; uzupełniał ją prawdopodobnie u kanonika Leonarda de Hodemont w Liège; od 1638 działał w Paryżu, m.in. jako organista w kościele St. Paul, klawesynista królowej Marii Teresy, kapelmistrz na dworze króla Ludwika XTV; 1653 ożenił się, a owdowiawszy otrzymał 1667 jako beneficjum opactwo w Silly ; 1676 został kanonikiem w Maastricht (święceń kapł. nie przyjmował).

Do ważniejszych kompozycji D. należy 5 mszy monodycznych w stylu chorału gregoriańskiego (tzw. msze król.), 5 ksiąg motetów (motety na 2 głosy z basso continuo, motety na 2, 3 i 4 głosy z towarzyszeniem instrumentów i basso continuo, 20 motetów dla kapeli król. na 2 chóry), 3 księgi mélanges na 2-5 głosów (zawierają liczne chansons, motety, magnifikat, preludia i allemandes na organy i wiole), Dta-logus de anima, oratoria (na 5 głosów, 2 skrzypiec i organy) oraz 6 sonat na klawesyn;

twórczość D. przyczyniła się do rozwoju monodii akompaniowanej nowego stylu we franc, muzyce kośc.; największą popularność zyskały natomiast msze król., zwł. pierwsza, do dziś śpiewana w wielu franc, kościołach.

 

H. Quittard, Un musicien en France au XVII' siècle. Henry D. (16101684). étude historique et critique. P 1906; A. Gastoué, Les messes royales de Henri D., P 1913; A. Auda, La musique et les musiciens de l'ancien pays de Liège, Lg 1930 (passim); M. Garros, MGG III 930-940.

Podobne prace

Do góry