Ocena brak

DUKE OF YORK - okręt

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na Morze Śródziemne, dołączył do *Force //jako okręt flagowy i osła­niał operację lądowania aliantów w Afryce Północnej. W maju 1943 r. powrócił do Home Fleet, przejmując ponownie funkcję okrętu flagowe­go. 26 grudnia 1943 r. stoczył zwy­cięski pojedynek z niemieckim pan­cernikiem *Seharnhorstem, uzysku­jąc co najmniej 13 trafień ciężkimi granatami; sam został trafiony dwo­ma pociskami, które nie wybuchły.

W 1945 r. Duke ofYork został skie­rowany na Daleki Wschód i 15sierpnia dołączył do brytyjskiej Flo­ty Pacyfiku. Było już za późno, abymógł wziąć udział w walkach, alezdążył wpłynąć do Zatoki Tokij­skiej, gdzie na pokładzie pancernikaUSS ^Missouri Japończycy podpi­sali kapitulację.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1940 r.)

wyporność 36 830t

długość 227,1 m

szerokość 31.4 m

prędkość 29,5 węzła

10 dział (2 x 4, 1 x 2) kal. 355,6 mm

16 dział uniwersalnych (DP) kal. 133 mm

32 działa przeciwlotnicze kal. 40 mm

16 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm

3 samoloty

Podobne prace

Do góry