Ocena brak

DUDZIŃSKI STANISŁAW ks.

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

ur. 14 III 1878 w Rakoniewicach (k. Grodziska Wlkp.), zm. 16 III 1942 w Drogini (k. Myślenic), Działacz niepodległościowy i społeczny.

Po studiach teol. w Poznaniu, gdzie 1902 przyjął święcenia kapł., został 1903 wik. w Kcyni, a nast. w Mikorzynie, 1904 w Gostyniu, 1905 wik., a później prob, w Borku Wlkp.; 1910 jako prob, w Nowym Kramsku (k. Babimostu) walczył z germanizacją i niesprawiedliwością społ.; był współzałożycielem Kółka Rolniczego (1904) i Tow. Robotników Pol., a także Banku Lud. w Babimoście (1912); prowadził działalność duszpast. i oświatową wśród pol. robotników Brandenburgii; propagował pol. książki i pisma ;

skutecznie interweniował w prus. ministerstwie kultury w sprawie pozostawienia języka pol. w kościele i szkole; 1919-20 inspirował strajk szkolny. Był jednym z głównych organizatorów walki zbrojnej na Babimojszczyźnie podczas powstania wlkp., a po jego zakończeniu — zbiórek pieniężnych na cele społ. i Skarb Nar. ; urządzał pogrzeby poległych powstańców oraz manifestacje przed Międzynar. Komisją Graniczną (1920);

zabiegał w ambasadzie franc, w Berlinie i w Naczelnej Radzie Lud. w Poznaniu o przyłączenie Babimojszczyz-ny i ziemi międzyrzeckiej do Polski ; szykanowany przez władze niem., opuścił 1921 Nowe Kramsko i został prob, w Ujściu (k. Piły), gdzie działał w towarzystwach kośc. i świeckich; nadal utrzymywał kontakty z działaczami Babimojszczyzny; od 1941 ukrywał się w Drogini (k. Myślenic).

 

Akta personalne, ArPz; Bank Ludowy w Nowym Kramsku, Op 1937, 7,10; W. Saut?r, Z walk o polskość Babimojszczyzny, Pz 1960, 46-48,56-57; M. Zientara-Malewska, Płonące krzaki nad Obrą, Wwa 1961, 104-105; Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Pz 1970, 108-111; J. Oleksiński, W 55-roczntcę powstania wielkopolskiego 1918¡19 rok. Duchowieństwo katolickie ziemi lubuskiej wobec powstania w świetle nieznanych dokumentów. Novum 15(1974) z. 1, 19-31; tenże. Wielkopolski słownik biograficzny, Pz 1981, 162-163.

Podobne prace

Do góry