Ocena brak

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013

Kościół rozwinął swoją strukturę przede wszystkim na Zachodzie. Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii. W łączności z tym procesem powstajenowa grupa duchownych, archiprezbiterzy. Zachowanie wysokiego poziomu życia duchownychwśród ludów barbarzyńskich, stopniowo cywilizowanych, nie było łatwe, wiele synodów zajmuje się kwalifikacjami kleru.

Podobne prace

Do góry