Ocena brak

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE

Autor /szkolnik Dodano /18.02.2012

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE, ur. 22 V 1753 w Jancigny (Burgundia), zm. 1 IV 1808 w Moulins (Bourbonnais), franc. przyrodnik, publicysta i krytyk, działacz kult. w Polsce. Bliski encyklopedystom, z ich poręki został 1774 nauczycielem historii naturalnej, sekretarzęm i bibliotekarzem Szkoły Rycerskiej w Warszawie.
Współpracował jako krytyk, gł. teatr., z —»„Journal littśraire de Varsovie", wydał dramat Casimirle Grand (1775), przełożył z Ch. Duclosem na franc. Myszeidę I. Krasickiego (1778), był czł. honorowym Tow. do Ksiąg
Elementarnych (1779). Zaangażowany w król. program reform (m. in. założyciel Tow. Nauk Fiz. 1777-79) z całą żarliwością, ale bez znajomości zawiłych stosunków 'zewn. i wewn." kraju, wydał w Berlinie 1778 (też w odcinku „Journal litteraire") Essai sur l'histoire litteraire de Pologne (jako t. 1 planowanej historii piśmiennictwa pol.), który
ostrą krytyką stanu społ., gosp. i kult. Rzplitej, pochwałą oświeconego absolutyzmu, nie skrywaną tendencją antyfeudalną i antykościelną wywołał skandal; ukazało się kilka polemicznych odpowiedzi, a D. zmuszony był latem 1779 opuścić Polskę.

PSB 5 (J. Fabre); B. KRYDA Sprawa J.B.D., „Pam. Lit." 1970 z. 2.

Zofia Lewinówna

Podobne prace

Do góry