Ocena brak

DTP - przełom w małej poligrafii

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Skrótem DTP (ang. Desktop publi­shing) określa się wykorzystanie komputerów osobistych do pisania, ilustrowania i składania tekstów, które następnie mogą zostać wydrukowane, dając publikacje często charakteryzujące się najwyższą jakością.
Publikacje opracowane przy pomocy kompu­tera różnią się między sobą pod względem zaawansowania i obejmują czarno-białe ogłoszenia jak również kolorowe magazyny i książki. Od końca lat osiemdziesiątych DTP za­częło zastępować tradycyjne metody poligraficz­ne, w których różne stadia produkcji należały do osobnych specjalistów, a nawet firm. System DTP pozwala jednej osobie siedzącej przed kom­puterem spełniać wiele różnorodnych funkcji, w tym pisanie, projektowanie stron, łamanie tek­stu, przygotowanie czcionek i grafiki do druku. Kiedyś wszystkie te zadania wykonywane były przez różnych ludzi i dopiero współczesna tech­nologia pozwoliła połączyć je w jeden proces.
Można wyróżnić przynajmniej cztery momen­ty przełomowe jakie miały miejsce w rozwoju technologii komputerowej w latach osiemdziesiątych. Pierwszym z nich był rozwój komputera osobistego Apple Macintosh. Obraz czcionek i grafiki pojawiający się na ekranach komputerów Apple'a po raz pierwszy wiernie odzwierciedlał ich rzeczywisty kształt i kolor (WYSIWYG -"What You See Is What You Get" - „To co wi­dzisz, to dostajesz"). Ponadto Apple był twórcą interfejsu, który w przeciwieństwie do innych systemów nie wymagał wpisywania szeregu skomplikowanych komend. Do uaktywnienia odpowiedniej funkcji programu wystarczyło teraz wskazanie strzałką i „kliknięcie" danego symbolu znajdującego się na ekranie. Kolejnym krokiem naprzód była drukarka Appleis Laser Writer, pozwalająca osiągnąć wydruki o wysokiej roz­dzielczości, na którą mogły sobie pozwolić także osoby prywatne. Trzecim momentem przełomo­wym było rozwinięcie przez Adobe Systems języka programowania zwanego PostScript. Poz­walał on komputerowi na komunikowanie się z drukarką w kwestii wyglądu drukowanej strony. I wreszcie czwartym krokiem było pojawienie się na rynku programu PageMaker, rewolucjonizują­cego technikę składu komputerowego. Wyraże­nie „desktop publishing" (ang. desktop - biurko; publishing - publikowanie^ drukowanie) zostało wymyślone przez Paula Brainerda, założyciela Aldus Corporation i współtwórcę programu PageMaker. Wydany w październiku 1985 roku, PageMaker sprawił, że Apple i PostScript zaczęły być sprzedawane jako tanie technologie do szyb­kiej produkcji wysokiej jakości publikacji.
Podstawowy system DTP składa się z kompu­tera osobistego, odpowiedniego oprogramowania oraz drukarki laserowej. W skład oprogramowa­nia wchodzą zwykle edytory tekstu, programy graficzne oraz programy do składania tekstu i grafiki. Niektóre systemy DTP wykorzystują skanery do zamiany ilustracji i fotografii na do­kumenty, które następnie mogą zostać wykorzy­stane przez komputer.

Podobne prace

Do góry