Ocena brak

Drzwi, brama, wrota

Autor /Kwiryna Dodano /14.11.2012

Podobnie jak most, symbol przejścia z jednej sfery do innej, np. z życia doczesnego do życia pośmiertnego, ze sfery świeckiej do sakralnej itd. Rozpowszechnione jest wyobrażenie bram nieba lub bramy słonecznej, które zaznaczają przejście do sfery pozaziemskiej, boskiej. W wyobrażeniach wielu ludów również świat podziemny, czyli kraina zmarłych, leżą za wielką bramą.

Zamknięte drzwi wskazują często na ukrytą tajemnicę, ale także na zakaz i daremność, natomiast otwarte drzwi stanowią wezwanie do przejścia przez ich próg lub oznaczają objawioną tajemnicę. Wizerunki Chrystusa na śrdw. bramach (np. na tympanonie) odnoszą się do znanych jego słów:

„Jam jest bramą".

Wizerunki Marii na bramach często odnoszą się do symbolicznej interpretacji Marii jako Bramy Niebios, przez którą Syn Boży przyszedł na świat. Janus.

Podobne prace

Do góry