Ocena brak

DRUŻBACKA ANNA DANUTA

Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012

ur. 10 III 1901 w Prałkow-cach (k. Przemyśla), zm. w końcu 1962 w Rzymie, Działaczka społeczna, publicystka.

Studiowała 1920-24 na wydziale filoz. UW, w Paryżu oraz we Fryburgu Szwaja, gdzie uzyskała 1926 doktorat nauk polit.; działała w -> Odrodzeniu, biorąc udział w organizowaniu Tygodni Społ. w Lublinie (1922,1923) i I Kongresu w Warszawie (1922), a ponadto w Unii Kat. Kobiet; 1922-24 publikowała w „Prądzie";

wydała L'assurance-chômage en Pologne (P 1927) i Esquisse du développement du problème du mal physique et moral depuis l'antiquité jusqu'à saint Augustin (w: La Pologne au XII* Congrès International des Sciences Historiques, Wwa 1933, III 8395) oraz przetłumaczyła m.in. R. GarrigouLagrange'a Opatrzność a ufność w Bogu.

Wierność i zdanie się na Boga (Gn 1934); pisała też popularyzatorskie broszurki, m.in. Tajemnica różańcowa W naszfnťzyciu wewnętrznym (Pz 1934), Modlitwa, której nas nauczył Syn Boży (Ka 1936.19472), Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki świętego Tomasza z Akwinu (Ka 1937).

Podobne prace

Do góry