Ocena brak

DRUGI ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Autor /adas Dodano /29.03.2011

15 stycznia 1986r. Związek Radziecki przedstawił propozycje likwidacji broni jądrowej do roku 2000 (plan Gorbaczowa). Założenia projektu:

Etap I

ZSRR i USA nie prowadzą doświadczalnych wybuchów nuklearnych

W ciągu 5-8 lat redukują bronie nuklearne o 50%

Rezygnują z prób i tworzenia broni kosmicznych

Likwidują rakiety średniego zasięgu w Europie

USA nie dostarczają rakiet strategicznych oraz pocisków

Etap II

ZSRR i USA w ciągu 5-7 lat likwidują broń średniego zasięgu

Pozostałe mocarstwa nuklearne zamrażają bron jądrową i usuwają ją z terytoriów innych państw

Zakaz posiadania broni kosmicznych na inne państwa

Zakaz konstruowania nowych rodzajów broni jądrowej

Etap III

ZSRR , USA oraz pozostałe mocarstwa do końca likwidują całą broń jądrową (do 1999r.)

- Nigdy nie nastąpi odrodzenie broni jądrowej!

Przełomowe znaczenie dla rokowań rozbrojeniowych miało spotkanie prezydenta USA Ronalda Reagana i przywódcy radzieckiego Michała Gorbaczowa w Reykiawiku w październiku 1986r., na którym strona radziecka zaproponowała m.in. redukcje broni stacjonujących na ziemi, wodzie i powietrzu oraz likwidacje rakiet średniego zasięgu w Europie.Podczas pierwszego etapu redukcji rozbrojenia wszystkie państwa zredukowały o 25% posiadany sprzęt i uzbrojenie. Po drugim etapie poziom redukcji przekroczył 60%. W trzecim etapie większość państw wypełniła zobowiązania.

Przekroczenie pułapów terytorialnych było możliwe tylko w związku z ćwiczeniami wojskowymi. W wyjątkowych sytuacjach niektóre państwa mogły przekroczyć swoje pułapy nawet trzykrotnie. 3 stycznia 1993r. w Moskwie prezydenci Rosji i USA podpisali kolejny traktat o redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych który przewidywał likwidacje 2/3 rosyjskich i amerykańskich zapasów broni nuklearnej w ciągu 10 lat. Powodem do niepokoju jest słabe tempo niszczenia broni nuklearnej w Rosji. Czynnikiem , który osłabia to tempo stało się przewidywane rozszerzenie NATO na wschód Europy.

W latach 1997-99 obie strony wielokrotnie rozmawiały na temat redukcji zasobów arsenałów nuklearnych. Celem wszystkich rozmów było zmniejszenie ilości głowic jądrowych w Rosji i USA. Do wyjątkowo trudnych problemów w rokowaniach rozbrojeniowych należała kwestia likwidacji broni chemicznej. Ponieważ nie była zabroniona produkcja tej broni, znacznie wzrosły jej zapasy w ZSRR i USA oraz w krajach Trzeciego Świata.

Zwołano Konferencje Rozbrojeniową 40 państw alb uchwalić całkowity zakaz produkcji, magazynowania i stosowania wszelkich rodzajów broni chemicznej oraz jej zniszczeniu.Układ o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową ( CTBT) podpisało ponad 150 państw w tym wszystkie mocarstwa. Strony porozumienia postanowiły nie przeprowadzać żadnych eksplozji nuklearnych. W latach 90 nastąpił znaczny postęp w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia.

Podobne prace

Do góry