Ocena brak

DROGA do NIEBA

Autor /Lesley Dodano /18.08.2012

Modlitewnik dla wiernych 1902-45 w dawnej diecezji wrocławskiej, a od 1948 w diecezji opolskiej; tytuł nawiązuje do wcześniejszych modlitewników śląskich.

Opracowany przez ks. Ludwika Skowronka (prob, w Bogucicach k. Katowic) przy współpracy ks. Hugona K wiotka i wyd. 1902 w drukarni R. Meyera w Raciborzu był wielokrotnie wznawiany w języku pol., a także niem. (pt. Weg zum Himmel); po 1934 Kwiotek ponownie przygotował go do druku i kilkakrotnie wydawał w celu formowania duchowości rei. wiernych na Śląsku; podobnie jak -»• „Dunin" w Wielkopolsce w XIX w., służyła też D.d.n. jako elementarz dla wielu pokoleń uczących się pol. języka literackiego.

Po II wojnie świat, opracowano pod redakcją ks. L. Orła (respektując uwagi i propozycje 40 duszpasterzy) nową wersję uwzględniającą aktualną sytuację polit., odmienną mentalność młodego pokolenia, tradycje rei. wiernych przybyłych z różnych stron Polski (zwł. z kresów wsch.) oraz wymogi odnowy liturg. ; wydawano ją od 1948 (prawie co roku) jako diec. modlitewnik Śląska Opol. w Wydawnictwie Św. Krzyża w Opolu (pierwszy nakład liczył 40 000 egz.), a 1956-76 pod kierownictwem ks. Z. Curzydły.

Dostosowaną do posoborowej odnowy liturg. kolejną wersję D.d.n. opracowywano od 1969 pod redakcją ks. K. Borcza (do 1973), ks. H. Sobeczki (do 1976), a nast. ks. W. Schenka, i wydano 1978 jako 40 edycję jubileuszową o nakładzie 90 000 (wyd. z 197941 i 198042 liczą po 40 000 egz.).

Zawiera modlitwy codzienne, okolicznościowe i rodzinne, litanie, nabożeństwa roku kośc. oraz maryjne i do różnych świętych, pouczenia o sakramentach i modlitwy z okazji ich przyjęcia, stałe części mszalne, rachunek sumienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obrzędy pogrzebowe oraz ok. 930 pieśni religijnych.

Uwzględniono w niej posoborowe teksty z mszału i rytuału oraz nowe modlitwy i pieśni (zebrane przez ks. J. Kowolika). Ogólny nakład D.d.n. wynosił 1948-80 — 1,57 min egz., skrót pt. Mały modlitewnik dla dzieci 750 000 (1946-80), a dla osób starszych dużą czcionką 70 000 (1976-80).

 

J. Knossalla, Das Dekanat Beuthen Oberschlesien, Ka 1935, 526; F. Jop, Przemówienia i kazania, Op 1960, 336-338; J. Skorupa, Śp. ksiądz dziekan i radca duchowny Hugon Kwiotek, WUDO 15(1960) 24-26; T. Ochot, Modlitewniki górnośląskie do 1914 roku, RTSO 1 (1968) 387-388; A. Sitek, Śp. ksiądz dziekan Zygmunt Curzydlo, WUDO 31(1976) 375-378; M. Maślanka, 75 la' D.d.n., RTSO 6(1978) 353-354.

Podobne prace

Do góry