Ocena brak

Drewno

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania drzewa jest zastosowanie go jako ma­teriału opałowego. Jednak to produkcja drewna i papieru czyni Z niego tak cenny i powszechnie stosowany surowiec.
Zapotrzebowanie na drewno jest bardzo duże. Wynika to z faktu, że jest ono łatwo dostępne, łatwo poddaje się obróbce i po­siada atrakcyjny wygląd. Z każdego gatunku drzew otrzymujemy drewno o charakterystycz­nej powierzchni, wzorze i słoju. Wzory na drew­nie są wynikiem cięcia wzdłuż, które ma na celu odsłonięcie wewnętrznej struktury jego włókien i komórek.
Jeszcze jedną cechą powierzchni drewna jest występowanie na niej okrągłych bądź owalnych znaków, zwanych sękami. Ich kształt zależy od kąta, pod którym drewno było piłowane. Sęki powstają w miejscu, gdzie część gałęzi styka się z pniem drzewa. Żywa gałąź scala się z pniem, a powstały w ten sposób sęk ściśle zespala się z miejscem. Natomiast martwe gałęzie produkują luźne sęki, które później łatwo odpadają od drewna.

Podobne prace

Do góry