Ocena brak

DRAKON

Autor /Prot Dodano /09.03.2012

Prawodawca ateński, który w 621 pne. na miejsce dotychczasowych praw zwyczajowych, pozwalających na samowolę arystokratycznych urzędników, sporządził kodeks karny i ustalił przepisy procedury sądowej i wysokość kar.

Zasadniczym celem kodeksu było zastąpienie obyczaju prywatnej zemsty rodziny zabitego przez karę wymierzoną przez areopag lub trybunały. Solon (zob.) uchylił wszystkie jego prawa z wyjątkiem dotyczących zabójstwa.

Drakońskie prawa (kary, przepisy, zarządzenia) surowe, bezwzględne, okrutne.

Podobne prace

Do góry