Ocena brak

DPSK (Differential Phase Shift Keying)

Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013

DPSK (Differential Phase Shift Keying) - powszechnie stosowany sposób modulacji dla sygnałów cyfrowych z różnicowym kluczowaniem fazy, w którym symbole binarne są reprezentowane zmianą fazy w sygnału nośnego - mierzoną między bieżącym a poprzednim odstępem jednostkowym.

Jeśli kod modulacyjny symbolowi binarnemu „O" przypisuje zmianę fazy o +90°, a symbolowi binarnemu „1" zmianę fazy o -90° (+270°) - oznacza to, że każdy bit wejściowy jest odwzorowany zmianą fazy sygnału nośnego, natomiast kierunek zmian fazy (różnica faz) łatwo pozwala rozróżniać wartość bitową sygnału modulującego.

Stosowanie modulacji różnicowej DPSK eliminuje wiele problemów związanych z demodulacją sygnałów po stronie odbiorczej i znacznie upraszcza konstrukcję układów detekcyjnych demodulatora - w porównaniu z klasyczną modulacją fazy.

Podobne prace

Do góry