Ocena brak

DOŻA

Autor /Prot Dodano /09.03.2012

Naczelnik Republiki Weneckiej od 697 do 1797 zajmujący stanowisko księcia, którego władzę ograniczyła konstytucja z końca XII w. Oznaką godności doży była okrągła czapka frygijska z długimi brzegami ze złotego brokatu, z tyłu zakończona rogiem. Również tytuł naczelnika Republiki Genueńskiej od 1339 do 1797, kiedy oba miasta zajęli Francuzi; wł. doge z łac. dux 'książę'.

Pałac Dożów, wł. Palazzo Ducale, w Wenecji nad Kanałem św. Marka, fasadą zachodnią zwrócony do Piazzetty, dawna siedziba władz Republiki Weneckiej, wzniesiony w połowie XIV w. w stylu gotyckim, rozbudowany w XV-XVI w., z reprezentacyjnymi salami ozdobionymi przez malarzy weneckich, jak Tycjan, Veronese, Tintoretto i in.; od końca XVIII w. - muzeum.

Zaślubiny z morzem doroczna ceremonia zaślubin Wenecji, „Narzeczonej morza", z Adriatykiem, wł. Sposalizio del Mar, symbolizowała potęgę morską Wenecji począwszy od XI-XII w.: doża na barceBucentaur" wypływał w morze w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i wrzucał pierścień do wody.

Podobne prace

Do góry