Ocena brak

Doustne środki antykoncepcyjne

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Równocześnie z zastosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych pojawiły się doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Na podstawie obserwacji ponad 20000 kobiet stosujących doustną antykoncepcję zawierającą ponad 50 pg etynyloestradiolu oceniono, że w badanej grupie nadciśnienie wystąpiło około 2,5 raza częściej niż u kobiet nie przyjmujących tych środków.

Długotrwałe stosowanie nowszych doustnych środków antykoncepcyjnych, tj. ze zmniejszoną do 30-35 pg zawartością etynyloestradiolu, może powodować pojawienie się nadciśnienia tętniczego mniej więcej u 5% kobiet. Do czynników predysponujących do rozwoju nadciśnienia zalicza się m.in. wiek powyżej 35 lat, otyłość i palenie papierosów.

Patogeneza omawianej postaci nadciśnienia jest złożona i nie w pełni wyjaśniona. Syntetyczne estrogeny silnie pobudzają syntezę białek w wątrobie, zwiększając wytwarzanie angiotensynogenu oraz równocześnie zwiększając aktywność reninową osocza. Pochodne progesteronu mogą powodować retencję sodu i hiperwolemię. Obserwuje się ponadto insulinoopomość tkankową i wtórnie hiperinsulinemię. Nadciśnienie tętnicze u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne ma zazwyczaj charakter łagodny i rzadko prowadzi do rozwoju nadciśnienia złośliwego.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia w okresie stosowania antykoncepcji hormonalnej, proponuje się podawanie preparatów o małej zawartości estrogenów, używanie ich w okresach 6-miesięcznych, przedzielonych przerwą, systematyczną kontrolę ciśnienia krwi co 2 miesiące i odstawienie doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku podwyższenia ciśnienia o więcej niż 10/5 mm Hg.

 

Podobne prace

Do góry