Ocena brak

Dotyk w pielęgniarstwie

Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014

(-, touch in nursing); jeden z —» komunikatów pozawerbałnych, możliwy do zaistnienia dzięki zmysłowi dotyku (—> czucie dotyku i ucisku); nośnik informacji o stanie sfery biopsychospołecznej (np.: stan skóry, tętna; odczucia, emocje). Od lat przedmiot zainteresowania pielęgniarstwa (teoretycznego i praktycznego), przede wszystkim: świadomy, dobry, zawodowy d. (terapeutyczny - wywierający pozytywny wpływ na człowieka; na obie strony opiekuńczej relacji). D. w p. można podzielić na: 1) d. proceduralny (inaczej: instrumentalny - związany z wykonywaniem zadań/działań/czynności zawodowych; pielęgnowanie z założenia wymaga dotykania osoby pielęgnowanej); 2) d. opiekuńczy (związany z istotą wejścia w „opiekuńczą", bliską relację pielęgnowanego z pielęgnującym: uspokojenie przez d., dodanie otuchy, wsparcia, okazanie zawodowej bliskości, życzliwości). D. w p. zawsze powinien być bezpieczny (dła pacjenta i pielęgniarki), stąd; 3) d. ochronny (taki, w którym wykorzystuje się standardowe zabezpieczenia; bezpieczeństwo podmiotu opieki i pielęgniarki). D. w p. wymaga wiedzy z: anatomii i fizjologii, założeń opieki holistycznej, teorii komunikacji, teorii pielęgniarstwa (—> modele pielęgniarstwa: zorientowane na komunikowanie interpersonalne i postrzeganie człowieka jako system). (J.G.-J.)

Podobne prace

Do góry