Ocena brak

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Autor /alien Dodano /14.01.2007

1
DOTACJE Z UE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY
DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Autor: Dariusz Augustyniak
2
Spis treści:
1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY ............................................................................... 3
1.1. Wybór formy prawnej ............................................................................................ 3
1.2. Procedury formalno-prawne przy zakładaniu firmy .............................................. 9
2. DOTACJE Z UE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ....... 16
2.1. Struktura funduszy unijnych w Polsce ................................................................. 16
2.2. Dotacje jako źródło finansowania działalności gospodarczej ............................. 18
2.3. Dotacje dla osób fizycznych ................................................................................ 21
1. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY
1.1. Wybór formy prawnej
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej od dawna cieszy się w Polsce
coraz większą popularnością. Świadczy o tym wymownie rosnąca liczba zakładanych
firm. Wynika to z jednej strony z chęci wielu osób do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, co staje się dla nich spełnieniem marzeń i realizacją własnego pomysłu na
życie. Z drugiej strony rosnąca liczba nowych firm to efekt wąskiego rynku pracy.
Wobec ogromnych problemów z zatrudnieniem, założenie własnej firmy staje się często
jedyną alternatywą na zarabianie pieniędzy.
Przy zakładaniu własnej firmy na początku należy się zastanowić jaką formę
prawną ma mieć przy szła działalność. Przedsiębiorstwa mogą być zorganizowane na
różne sposoby, gdyż tak samo działalność gospodarczą prowadzi jednoosobowa firma
jak i przedsiębiorstwo zatrudniające wiele osób. Przepisy prawne określają formy
przedsiębiorstw, spośród których przedsiębiorcy wybierają te, które im najbardziej
odpowiada. Z każdą formą przedsiębiorstwa jest związana kwestia własności, a od
prawa własności zależy kto podejmuje wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem
firmy1.
Najczęstszą i najprostszą strukturą prawną jest jednoosobowa firma prowadzona
przez osoby fizyczne. Istnieje jednak kilka innych możliwości, które mogą okazać się
dobrym rozwiązaniem w przypadkach, kiedy założenie firmy jest wspólnym
przedsięwzięciem dwóch, lub większej liczby osób. Dlatego warto poznać inne formy
prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Te pozostałe formy to spółki, które
generalnie można podzielić na spółki cywilne i spółki handlowe. Spółki cywilne powstają
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, natomiast spółki handlowe na podstawie
przepisów prawa handlowego − Kodeksu spółek handlowych. Rozróżnia się osobowe i
kapitałowe spółki prawa handlowego.
Dla początkującego przedsiębiorcy największe znaczenie spośród spółek stanowi
spółka cywilna.

Podobne prace

Do góry