Ocena brak

Dostęp do sztuki

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Wraz z pojawieniem się nowych mediów, takich jak radio, telewizja, kino i internet zdecydowanie zwiększył się dostęp przeciętnego człowieka do
sztuki. W związku z tym wzmocniło się też jej od­działywanie. Dzięki mediom sztuka trafiła „pod strzechy" i w pewnym sensie poprawiła komfort życia wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy dotych­czas, ze względu na miejsce zamieszkania lub sytu­ację materialną, mieli do niej ograniczony dostęp. Pojawiła się też nieznana dotychczas kategoria arty­stów - idoli, którzy stają się wzorem dla identyfi­kujących się z nimi ludzi.
Wydaje się, że pod koniec dwudziestego wieku, właśnie dzięki mediom i reklamie w świecie zaczę­ła panować „dyktatura piękna" - wszystko, co czło­wiek tworzy. od architektury poprzez ubrania oraz samochody aż po przedmioty codziennego użytku, musi być nie tylko funkcjonalne, ale i odpowiadać estetycznym upodobaniom odbiorcy. Towarowi potrzebna jest więc odpowiednia forma estetyczna, a gotowe dzieło musi mieć rynek zbytu.

Podobne prace

Do góry