Ocena brak

Doskonała osłona to krótka pozycja przeciw długiej

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

Zajmowanie krótkiej pozycji przeciw własnej długiej (zwane czasem także krótką sprzedażą „na sejf"* - againsl the box) to znana ostrożna strategia. Inwestor posiada długą pozycję w 100 akcjach IBM i sprzedaje krótko 100 akcji IBM. Strategia ta nazywana jest czasem „doskonałą osłoną”. Jeśli kurs spadnie, inwestor nie ponosi straty. Nie ma jednak również zysku,'jeśli cena wzrośnie. Na przykład:

Długa pozycja w 100 akcjach IBM po 110 =11 000

Krótka pozycja w 100 akcjach IBM po 115 =11 500

Jeśli obie pozycje zostaną zamknięte, zysk wyniesie 500 dolarów. Niezależnie od tego, czy kurs spadnie czy wzrośnie, zysk będzie taki sam.

Przedsięwzięcie to można zakończyć sprzedając długą pozycję i odkupując krótką pozycję, zaś krótką pozycję można zamknąć dostarczając niezbędne akcje. Dostarczanie akcji w celu zamknięcia krótkiej pozycji może wymagać pisemnej instrukcji dla maklera. Przy dostawie nie składa się żadnych zleceń, a zatem i nic płaci się żadnych prowizji.

Rozwiązanie to może być użyteczne w sytuacjach, kiedy inwestor posiada akcje, ale nic w sensie fizycznym. Strategia ta przynosi korzyść na przykład inwestorowi, któty otrzymuje akcje od firmy, ale przez kilka dni czy tygodni nie dostaje na nie certyfikatu. Wymagania depozytowe muszą zostać spełnione (istnieje przepis, który obecnie wymaga depozytu w wysokości 50 procent oraz uzupełniania depozytu na wszelkie wezwania, jeśli cena cały czas rośnie), ale strategia ta pozwala na zachowanie stałej ceny posiadanych papierów. Kiedy inwestor dysponuje w końcu akcjami, może je dostarczyć w celu zamknięcia krótkiej pozycji.

Krótka sprzedaż może być pomocną i opłacalną strategią w odpowiednich sytuacjach, ale należy się nią posługiwać z rozwagą. Gracz dokonujący krótkiej sprzedaży musi zdawać sobie sprawę z jej zasad i związanego z nią ryzyka. „Doskonała osłona” może być użyteczna, ale przynosi jedynie ograniczone zyski.

Podobne prace

Do góry