Ocena brak

DOROCHOW Iwan Siemionowicz (1762 - 26 IV 1815), gen. ros.

Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013

W 1787 ukończył korpus kadetów, uczestniczył w wojnie z Turcją, podczas której zwrócił nań uwagę Suworow. Wchodził w skład ros. garnizonu Warszawy, brał udział w walkach ulicznych 17 IV 1794, bił się pod Maciejowicami, prowadził jedną z kolumn do ataku na Pragę.

W 1803 gen.-mjr, 1807 jako dow. iziumskiego p. huzarów walczył pod Pruską Iławą i Frydlandem. Brał udział w wojnie ze Szwecją, osłaniając wybrzeże Bałtyku przed ewentualnym desantem.

W kampanii 1812 dowodził strażą przednią armii Bagrationa. Po bitwie pod Możajskiem mianowany gen.-por., objął dow. oddziału partyzanckiego. Pierwszy powiadomił Kutuzowa o początku odwrotu Napoleona spod Moskwy. Za zdobycie Wie-reji nagrodzony złotą szablą. Ciężko ranny pod Małojarosławcem, opuścił służbę.

Podobne prace

Do góry