Ocena brak

Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu towarów

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Państwa członkowskie mogą stosować ograniczenia swobody przepływu towarów, uzasadnione względami moralności publicznej, porządku publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, bezpieczeństwa publicznego, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej bądź ochrony własności intelektualnej.

Artykuł 30TWE ściśle określa kryteria tych ograniczeń. Podlegają one w każdym konkretnym przypadku kontroli ETS, zwłaszcza co do przestrzegania przez państwa zasady proporcjonalności, tak aby odwoływanie się do nich nie miało charakteru ukrytego ograniczenia swobody przepływu towarów.

Przykładowo sprawa C-366/04, gdzie ETS badał czy austriackie przepisy o higienie słodyczy, nakazujące sprzedaż w automatach ulicznych gum do żucia tylko w opakowaniu, nie stanowią zakazanego ograniczenia swobody przepływu towarów. ETS stwierdził, że zakaz jest uzasadniony w świetle prawa wspólnotowego, bowiem słodycze niepakowane są narażone w automatach na działanie środków patogennych pochodzących od konsumentów oraz na wilgoć i obecność owadów. Tym samym, w ocenie ETS, zakaz stanowi „odpowiedni i proporcjonalny środek ochrony zdrowia publicznego”.

Podobne prace

Do góry