Ocena brak

Dom z cegły

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

W krajach europejskich wielu ludzi mieszka w domach, które zostały zbudowane z cegły. Taki typowy dom posadowiony jest na betonowym fun­damencie. Ławy fundamentowe wylewa się z be­tonu zbrojonego w gruncie. Na ławach spoczywa dopiero właściwy betonowy fundament. Podłoga na poziomie gruntu wykonana jest zwykle w for­mie betonowej wylewki ułożonej na warstwie pia­sku. Niekiedy stosuje się podłogi z desek położo­nych w poprzek drewnianych belek, zwanych legarami. Końce legarów są w tym wypadku zako­twiczone w nośnych ścianach budynku. W razie potrzeby legary podpierane są ściankami ceglany­mi. Aby deski podłogowe nie przesuwały się, są przybijane do legarów.
Stropy dzielą budynek na kondygnacje. Są one wylewane ze zbrojonego betonuj bądź wykony­wane z prefabrykowanych płyt żelazobetonowych lub specjalnych pustaków stropowych opartych na stalowych kształtownikach. Te z kolei opierają się na ścianach nośnych budynku. Niekiedy wykonu­je się stropy z belek drewnianych. Sufit w tym wypadku tworzą płyty gipsowe przybite do belek. Natomiast deski podłogi następnego piętra przy­bija się od góry do tych samych belek stropowych. W starych budynkach stropy budowano tak, że do legarów przybijano najpierw drewniane łaty. Pomiędzy łatami pozostawiano niewielkie szcze­liny i kiedy kładziono na nie tynk, przeciekał on przez owe dziury. Dzięki temu tynk twardniejąc wiązał się mocno z podłożem.
Drewniana konstrukcja dachu wspiera się na zewnętrznych ścianach budynku. Na szkielet z krokwi przybija się deski, które z kolei pokrywa­ne są materiałem wodoodpornym, np. papą asfal­tową. Do krokwi poprzez papę przybija się bie­gnące dookoła dachu listwy, stanowiące oparcie dla dachówek. Dachy można również kryć blachą.
Ścianki działowe, czyli takie, które nie pod­trzymują struktury budynku, lecz wydzielają po­mieszczenia, wykonuje się z cegły dziurawki, bloczków betonowych bądź płyt gipsowych, przy­mocowanych do drewnianej lub metalowej ramy. Z kolei ramy drzwi i okien wykonuje się obecnie z drewna, stali, aluminium bądź tworzyw sztucz­nych. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych wmurowuje się nadproża, zwykle w postaci masywnych kształtowników stalowych, ewentualnie ze zbrojonego betonu. Dawniej nadproża były drewniane. Służą one do podtrzymywania muru nad otworem, tak by ścia­na nie zawaliła się.

Podobne prace

Do góry