Ocena brak

Dom i szkoła

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Dziewczęta w okresie dojrzewanja mogą być „trudne”. Rodzice i» nauczyciele — świadomi procesów odbywających się w młodych organizmach — powinni mieć dla nich wiele wyrozumiałości, jednak zasady właściwej linii wychowawczej muszą być przestrzegane. W rozwiązywaniu trudnych problemów tego okresu powinni kierować się rozsądnym przekonywaniem, uświadamianiem, pobłażliwością, wybaczać bunty>1 protesty oraz sprawiedliwie osądzać postępowanie ^zachowanie dorastającej dziewczyny. Wszystko to wymaga wielkiej cierpliwości, a przede wszystkim wyrobienia własnejf konsekwentnej linii postępowania.

Ze względu na konieczność wzajemnej wymiany spostrzeżeń,!!©* dzice powinni utrzymywać ścisły kontakt ze szkołą, co w tym okresie życia dziewczynki jest szczególnie ważne. Nieporozumienia w rodzinie mogą wiązać się z trudnościami w skupieniu uwagi, niechęcią do nauki, ogólnym zahamowaniem lub rozbudzeniem się odmieńnych zainteresowań.

Konieczne jest, aby rodzice w tym okresie odpowiednio pokierowali wyobraźnią dziewczyny przez dobór odpowiedniej łektury towarzystwa, przez interesujące ją zajęcia pozaszkolne, stworzenie szczerego nastroju oraz rozsądne uświadomienie. Bardzo często u dorastających dziewcząt obserwować możemy uczucie osamotnienia i pragnienia przyjaźni. W tych przejaWaSpodnaleźć można stymulację popędu syntonicznego, a więc społecznego, który niekiedy zastępuje brak ^możliwości wyżycia się seksualnego.

 

Podobne prace

Do góry