Ocena brak

Dolina rzeki

Autor /bobert Dodano /28.02.2013

Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki. Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w związkuz czym konieczne jest niedopuszczenie do ichzalewu w okresie wegetacji, co najcześciej osiągasię przez obwałowanie rzeki. Gleby dolinowe odcięteod użyźniających zalewów rzeki bardzoczęsto cierpią na brak wody i urodzajność ichspada. Obecnie dąży się do wykorzystania donnjako łąk i pastwisk, co umożliwia przeprowadzaniezalewów doliny. Brakowi wody w dolinachrzek obwałowanych zapobiega się przez budowęurządzeń nawadniających.

Podobne prace

Do góry