Ocena brak

Dolina Prądnika

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Najdłuższa i najpiękniejsza z kilkunastu dolin jurajskich w okolicach Krakowa słynie zwłaszcza z bardzo malowni­czej ponad 20-metrowej skały, zwanej Maczugą Herkule­sa W 1956 roku ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar został objęty ochroną jako Ojcowski Park Narodowy. W okresie jurajskim pokrywało go morze, na którego dnie z muszli małży, jeżowców i innych żyjątek uformowała się warstwa wapienia Ta miękka skala, wyniesiona w wyniku procesów geologicznych na po­wierzchnię, przez tysiące lat podlegała niszczeniu przez wodę i in­ne czynniki atmosferyczne. W ten sposób powstały charaktery­styczne elementy tutejszego krajobrazu: samotne skały o fanta­stycznych kształtach, zwane ostańcami, bramy, wywierzyska (miejsca, w których ze szczelin skal­nych wypływaią potoki), a przede wszystkim jaskinie, których nali­czono tu około 220. W najsłynniej­sze] z nich wedle tradycji ukrywał się przed wojskami króla czeskie­go, Wacława II, Władysław Łokie­tek Dziś głównymi mieszkańcami jaskiń są meto per ze - występuje tu 15 z 21 znanych w Polsce gatun­ków, dlatego stały się one symbo­lem parku narodowego.

Podobne prace

Do góry