Ocena brak

DOLINA

Autor /Elf Dodano /09.03.2012

Dolina Jozafata, Józafata, Józefata miejsce, w którym wg proroctwa Joela (Biblia, Joel, 3, 2-16) odbędzie się Sąd Ostateczny, utożsamiane zazw. z doliną Cedronu na płn.-wsch, od Jerozolimy; nazwę tę (od króla Jozafata; por. Biblia, 2. Kroniki, 20, 20-26) podsunęła zapewne symbolika tego imienia: hebr. yć (ho) śaphat '(Jahwe) osądził'.

Dolina Królów wąwóz w Górnym Egipcie, w zachodniej części Teb, z wielkim cmentarzyskiem faraonów 18-20. dynastii (opisanym jeszcze przez Strabona w 27 r. pne.), gdzie odkryto kilkadziesiąt grobowców skalnych, m.in., w 1922, słynny grobowiec faraona Tutenchamona (zob.)

Dolina łez, płaczu przen. ten świat, ziemia, ziemski padół, jako miejsce cierpień człowieka; por. Padół (płaczu). Dolina Szczęścia zob. Szczęście.

Podobne prace

Do góry