Ocena brak

Dół strzałkowy lewy wątroby

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Dół strzałkowy lewy (fossa sagittalis sinistra) biegnie wzdłuż granicy przyśrodkowej lewego płata od wcięcia pępkowego do żyły wątrobnej lewej (ryc. 194). W jego przednim odcinku leży część końcowa więzadła obłego wątroby, docłiodząca do lewej gałęzi żyły wrotnej; jest ono pozostałością zarodkowej żyły pępkowej, skąd też nazwa dołu żyły pępkowej (fossa venae umbilicalis). Przez tylny odcinek dołu strzałkowego lewego, tzw. dół przewodu żylnego (fossa ductus venosi), przebiega pasmo tkanki łącznej, zwane więzadłem przewodu żylnego (ligamentum venosum s. Arantii) będące przedłużeniem więzadła obłego; jest ono rozpięte między lewą gałęzią żyły wrotnej a żyłą wątrobną lewą uchodzącą do żyły głównej dolnej. Pasmo to jest pozostałością przewodu żylnego (ductus venosus s. Arantii), który u płodu odprowadza krew żyły pępkowej do żyły głównej dolnej, omijając krwiobieg wątroby (ryc. 195). Dół strzałkowy lewy w obu odcinkach, częściej jednak w przednim niż w tylnym, przekształca się niekiedy w zamknięty kanał, jeżeli utkanie wątrobne przechodzi nad nim mostkowato łącząc sąsiadujące z sobą płaty.

Podobne prace

Do góry