Ocena brak

Dół podkolanowy

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Dół podkolanowy (fossa poplitea) Powięź podkolanowa zamyka od zewnątrz przestrzeń (spatium popliteum) objętą dołem pod kolanowym. Dół podkolanowy leży w okolicy kolanowej tylnej na pograniczu uda i goleni. Ma on kształt równoległoboku zwróconego ostrymi kątami ku górze i ku dołowi.

Granice dołu podkolanowego stanowią: od góry i od strony przyśrodkowej mm. półbłoniasty i półścięgnisty, od góry i od strony bocznej m. dwugłowy uda. Granicę dolną tworzą głowy m. brzuchatego przy czym głowa boczna mięśnia wspólnie z m. podeszwowym. Dno dołu podkolanowego utworzone jest: 1) przez powierzchnię podkola-nową kości udowej, 2) przez ścianę tylną torebki stawu kolanowego wzmocnioną więzadłem podkolanowym skośnym i 3) przez m. podkolanowy.

Podobne prace

Do góry