Ocena brak

Dokonaj charakterystyki systemu Fryderyka Herbarta

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

SYSTEM TRADYCYJNY

Herbertowski oprac. został na przełomie XVIII I XIX w. przez niem. psychologa i pedagoga na dorobku teoretycznym etyki i psychologii. Zakładał on, że proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się. Etyka miała wyznaczać cele wychowawcze, a psychologia drogi i środki wiodące do tego celu. Wg. H. najwyższym celem nauczania jest kształcenie u ludzi silnych moralnych charakterów. Ludzie o takich charakterach kierują się w swym postępowaniu ideami moralnymi, które określają ideał osobowości i zasadniczy cel życia człowieka. Idee: doskonałości, życzliwości, prawa, słuszności, wewnętrznej wolności.

Temu miały służyć zabiegi: kierowania dziećmi i młodzieżą, karności i ściśle z nią związane nauczanie (gł. werbalne).H. podkreślał, że wychowania nie należy a nawet nie można oddzielać od nauczania, że wola i charakter rozwijają się równocześnie z rozumem. Herbart dokonał analizy procesu przyswajania wiedzy przez ucznia i wyróżnił stopnie, które miały wyznaczać tok nauczania wszystkich przedmiotów na wszystkich szczeblach nauki szkolnej.

Nazwano je stopniami formalnymi Herberta:

jasność – rozkładanie przedmiotu na najdrobniejsze części – powolne podążania naprzód;

kojarzenie – czynność wiązania nowego materiału z przyswojonym wcześniej;

system – uwydatnianie głównych myśli (uporządkowanie nowych wiadomości;

metoda – wykonywanie zadań i prac mających na celu wykazanie, że uczeń pojął główną myśl.

Powszechnie poglądy Herbarta utożsamiano z przekazywaniem dzieciom gotowego materiału do zapamiętywania i rygorystycznego egzekwowania go.Od czasów Herbarta nie wymyślono lepszego sposobu nauczania wiedzy biernej (podanie i przyswojenie przez ucznia)

Podobne prace

Do góry