Ocena brak

Dokonaj analizy rynku hotelarskiego i gastronomicznego województwa pomorskiego. Scharakteryzuj jeden ze znanych hoteli gdańskich jego otoczenie i ofertę.

Autor /jamendo Dodano /18.10.2005

Województwo pomorskie widziane jako kompleksowy produkt turystyczny wymaga analizy jego bliższego otoczenia, na które składają sie m.in. następujące aspekty:
Środowisko miejsca recepcji turystycznej i atrakcje w nim zlokalizowane; według tego kryterium obszar województwa pomorskiego należy rozpatrywać w dwu względnie jednorodnych segmentach rynku turystycznego: aglomeracja trójmiejska i wybrane miasta z dziedzictwem kulturowym, tworzącą dogodne i bogate przesłanki do rozwoju wszelkich subform turystyki miejskiej z kulturowa na czele; oraz pozostały obszar województwa, którego środowisko naturalne i społeczne sprzyja rozwojowi turystyki wypoczynkowej, aktywnej czy wiejskiej. Ukształtowanie powierzchni, siec rzek i jezior oraz pokrycie terenu zapraszają do pobytów turystycznych, stanowiąc zróżnicowaną ofertę dla różnych grup odbiorców. ? Zakres, struktura i poziom usług miejsca docelowego oraz infrastruktura województwa pomorskiego różni sie w granicach aglomeracji miejskiej oraz w pozostałej przestrzeni; wiąże sie to z wpływem globalnych i europejskich uwarunkowań rozwoju na dynamiczne przekształcanie sie korzystnie położonej w europejskiej przestrzeni aglomeracji trójmiejskiej w centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego o zasięgu nie tylko regionalnym i krajowym, ale również światowym; jednocześnie pozostała przestrzeń województwa w części pozostaje pod oddziaływaniem aglomeracji w zakresie kształtowania infrastruktury i oferty usługowej, w części zaś podlega swoistej separacji, tworząc obszary ?peryferyjne? z punktu widzenia funkcjonalności turystycznej.
? Dostępność miejsca docelowego określona jest dla województwa pomorskiego funkcjonującymi węzłami kolejowymi, lotniskiem pasażerskim w Gdańsku oraz ilością polaczę obsługiwanych przez nie a także Siecia dróg kołowych oraz ilością polaczę droga wodna; biorąc pod uwagę możliwość skorzystania ze wszystkich czterech form transportu, należy uznać dostępność komunikacyjna województwa za zadowalająca zarówno dla potencjalnych turystów krajowych, jak i zagranicznych. ? Wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego: Trójmiasto ma wyrazisty wizerunek jako miejsce pobytów turystycznych wśród turystów krajowych; poza granicami naszego kraju informacja o Gdańsku, Gdyni czy Sopocie jako miejscach pobytów turystycznych nie jest wystarczająca (atrakcyjność tych miast wymaga mądrej i intensywnej promocji). Pozostały obszar województwa (w mniejszym stopniu dotyczy to wybrzeża Bałtyku, Helu oraz Szwajcarii Kaszubskiej) wymaga promocji w celu wykreowania pożądanego wizerunku turystycznego zarówno w kraju, jak i za granica. ? Cena dla konsumenta: zarówno dla krajowego, jak i zagranicznego nie jest konkurencyjna w porównaniu z analogicznymi usługami w krajach europejskich i typowo turystycznych, zwłaszcza jeśli weźmie sie pod uwagę jakość tych usług i poziom obsługi klienta.

Podobne prace

Do góry