Ocena brak

DOGMAT

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

DOGMAT (gr. dógma = pogląd, przeko­nanie; postanowienie) łc. dogma; ang. dogma; fr. dogme; nm. Dogma

  1. Twierdzenie stanowiące zazwyczaj te­zę zasadniczą w danym systemie filozoficz­nym i uznane za niepodważalne w szkole filozoficznej przyjmującej ów system.

  2. teol. Prawda objawiona przez Boga, a przez Kościół podana do wierzenia. Gło­szenie dogmatów może mieć charakter uroczysty — tak dzieje się wówczas, gdy podają je sobory lub gdy ogłasza je papież ex cathedra, albo zwyczajny — gdy są przed­miotem powszechnego przepowiadania w Kościele. Dogmaty są wynikiem ana­logicznego w pewnej mierze, niemniej fa­ktycznego poznawania rzeczywistości Bo­żej, nie zaś jedynie jej symbolicznym wy­razem czy tylko dyrektywami działania (—> pragmatyzm 121).

Podobne prace

Do góry