Ocena brak

DODWELL HENRY Starszy

Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012

ur. X 1641 w Dublinie, zm. 7 VI 1711 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), Anglik, teolog, klasyk i historyk, ojciec Henry Młodszego.

Od 1656 studiował w Trinity College w Dublinie; 1674 przybył do Londynu, gdzie zaprzyjaźnił się z W. Lloydem, późniejszym bpem Worcesteru; 1688-91 był prof, historii na uniw. w Oksfordzie; wierny ugrupowaniu -> Non Jurors odmówił 1691 złożenia przysięgi królowi Wilhelmowi III, wskutek czego został zmuszony do opuszczenia katedry na uniw.; 1710 z przyjacielem R. Nelsonem powrócił do jedności z anglik. Kościołem.

Reprezentował umiarkowany anglikanizm, daleki od puryta-nizmu, ale również od romanizmu, który zwalczał, m.in. w Two Discourses against the Papists (Lo 1676); poglądom R. -» Bax-tera przeciwstawił się w Book of Schism (Lo 1681); w Discourse of the One Altar on the One Priesthood (Lo 1683) wykazywał, że jeden jest ołtarz i jedno kapłaństwo, a duchowni anglik, są niezależni w sprawach duchowych od władzy świeckiej; w Discourse Concerning the Time of Pythagoras (Lo 1704) głosił, że dusza ludzka, z natury śmiertelna, staje się nieśmiertelna przez chrzest; twierdził, że pogląd na nieśmiertelność duszy pojawił się dopiero w końcu IV w.

Jego zainteresowania pisarzami wczesnochrześc. znalazły odbicie w Dissertationes Cyprianicae (Lo 1684), Dissertatio de iure laicorum sacerdotali, ex sententia Ter-tulliani aliorumąue veterum (Lo 1685) i Dissertationes in Ire-naeum (Ox 16891; z hist, dzieł ważne są m.in. Praelectiones aca-demicae in scholis historiéis cambdenianis (Ox 1692), Acta erudìforum (Lo 1696) i De nupero schismate anglicano (Lo 1704).

 

J.H. Overton, DNB V 10841086; D. Carter, RGG II 215.

Podobne prace

Do góry