Ocena brak

DODWELL HENRY Młodszy

Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012

ur. 1700 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), zm. 1784, deista, Syn Henry Starszego.

Kształcił się w Magdalen Hall w Oksfordzie, a od 1726 studiował prawo na tamt. uniwersytecie; sławę zjednał mu wyd. bezimiennie pamflet Christianity not Founded on Argument (Ox 1742), w którym utrzymywał, że akceptacja przez rozum prawdy objawionej jest błędem; z wiary korzysta jedynie ta osoba, która nie stawia pytań i nie opiera się na przesłankach rozumu, stąd też rozumny chrześcijanin musi być początkowo sceptykiem.

Dążył (zdaniem J. Wesleya) do wyjaśnienia, że chrześcijaństwo jest niezgodne z rozumem i dlatego działający zgodnie z jego zasadami nie może być chrześcijaninem.

Przeciwko dziełu D. wystąpili m.in. G. Benson w The Reasonableness of the Christian Religion as Delivered in the Scriptures (Ox 1743) i T. Randolph w The Christian Faith a Rational Assent (Ox 1744).

 

J.H. Overton, DNB V 1086-1087; D. Carter, RGG II 215; J.C. Livingston, Henry D. ..Christianity not Founded on Argument" ¡742 — Revised, JTS 22 (1971)466-478.

Podobne prace

Do góry