Ocena brak

Dodatkowe dni wolne od pracy

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Oprócz dni wolnych od pracy ustalonych w drodze ustawowej (tzw. ustawowe dni wolne od pracy) występują również dodatkowe dni wolne od pracy, ustalone przez pracodawcę, których liczba nie może być mniejsza od 39 (w kwartale nie mniej niż 9). Na każdy rok kalendarzowy ustala się owe dni odrębnie. W prawie pracy są on uznawane za dni robocze, ale nie wlicza się ich do urlopów pracowniczych.

Podobne prace

Do góry