Ocena brak

Dochoday województwa

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Dochodami województwa są:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawar­tych z organami administracji rządowej,

4) dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawartych z organem gminy lub powiatu,

5) inne wpływy.

Przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 klasyfikują dochody województwa również na dwie kategorie:

1)Stałe dochody to:

1) udziały w podatkach,

2) subwencja ogólna, . ,

3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych województwa,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie odrębnych przepisów,

5) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych województwa,

6) odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na ra­chunkach bankowych,

7) dochody z majątku województwa.

2)Dochody sporadyczne mogą być następujące:

1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych województwa,

2) dotacje z funduszów celowych,

3) spadki, zapisy i darowizny.

Bankową obsługę budżetu województwa wykonuje bank wybrany przez sejmik województwa.

Podobne prace

Do góry