Ocena brak

Dochód narodowy a handel zagraniczny

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • Sektor zagraniczny ma istotny wpływ na poziom dochodu narodowego i tempo wzrostu gospodarki

  • Wynika to z zależności pomiędzy takimi kategoriami jak konsumpcja, inwestycje, eksport, import

W gospodarce zamkniętej dochód narodowy to suma konsumpcji i inwestycji

Konsumpcja dzieli się na:

  • Indywidualną – dochody/wydatki gospodarstw domowych

  • Zbiorową – dochody/wydatki sektora rządowego

Inaczej – dochód narodowy to suma konsumpcji i oszczędności

Gospodarka jest w równowadze gdy autonomiczne decyzje wszystkich podmiotów stanowią:

oszczędności = inwestycje

  • Gdy O > I jest recesja, brak osiągania potencjalnego dochodu

  • Wówczas należy obniżyć stopy procentowe aby zbilansować O = I

*Gdy O < I proces odwrotny – rosną stopy procentowe, chłodzenie inwestorów, motywowanie oszczędzających

Gospodarka w równowadze, gdy państwo może wpływać:

Podobne prace

Do góry