Ocena brak

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW

Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012

DOBRZAŃSKI MIROSŁAW, ur. 26 II 1848 we Włostowicach
pod Puławami, zm. 3 XII 1914 w Piotrkowie Tryb., poeta
i dziennikarz. Pochodził z rodziny ziemiańskiej; po studiach
prawa w Szkole Gł. i na ros. UW osiadł na wsi, a nast.
w Piotrkowie, gdzie 1878-1906 w y d a w a ł „ T y d z i e ń " , najlepiej
redagowane prowincjonalne pismo społ.-lit. okresu (zamknięte
przez cenzurę carską). W poezji dawał wyraz tendencjom
pozytywist., od strony formalnej jednak prezentował
romant. epigonizm (zbiory Wstępne akordy 1871, Poezje 1879,
Pusta noc 1909). Przekł. poematu A. Puszkina Cyganie i wierszy
N. Niekrasowa.

Księga wierszy 3; Zbiór poetów 3.
PSB 5 (W. Karwasiński); OLP IV 1 (J. Baculewski Poezja programowa
wczesnego pozytywizmu); SPKP (M. Karbowska).

Podobne prace

Do góry