Ocena brak

DOBRY PASTERZ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012

Tytuł D.P. przyjmowały żeńskie zgromadzenia zak. na prawie pap. i diec, przeważnie opiekujące się moralnie zagrożoną młodzieżą i realizujące zadania dydaktyczno-charytatywne, a także rei. wspólnoty in. Kościołów:

° siostry utwierdzone w miłości Jezusa D.P., Suore Stabilite nella Carità di Gesù Buon Pastore, zgrom, klauzurowe, zał. 1589 we Florencji przez Marię Triboli, kierowane przez ks. Vittorio dell'Ancisa; po zniesieniu 1810 zostało 1816 odnowione jako zgrom, czynne w Monticelli; 1951 otrzymały zatwierdzenie; 1975 liczyły 113 sióstr w 14 domach (w diec. Florencja i Piza); dom gen. we Florencji;

° córki D.P., Filles du Bon-Pasteur, zgrom, założone w Paryżu 1688 przez Marie-Madeleine de Combé (zm. 1692); nast. założyły domy w Orleanie, Angers, Troyes, Tuluzie i Amiens; 1835 zgrom, odnowiła Maria Eufrosie Pelletier, zakładając pas-terzanki z Angers (-> Dobry Pasterz IV 7°);

° siostry D.P. od Nawiedzenia, Soeurs du Bon-Pasteur de la Visitation, zgrom, na prawie diec, zal. 1825 w Bordeaux przez Marię Sutton de Clonard i Pierre Trocarda (1799-1868); ustawy, zatwierdzone 1868, były kompilacją tekstów z -> Augustyna reguły oraz z zasad zak. Franciszka Salezego; 1971 złączyły się z siostrami św. Marty z Périgueux (-> Marla);

° siostry D.P. z Troyes, Soeurs du Bon-Pasteur, zgrom, na prawie diec, wyodrębnione 1827 ze wspólnoty zał. 1632; mają na celu ochronę dziewcząt przed zagrożeniem mor. ; 1830 liczyły 26 sióstr; po zniesieniu 1923 przeszły do zgrom. Naszej Pani Miłości D.P. z Angers;

° siostry D.P. z Kremony, Buon Pastore di Cremona, zgrom, na prawie diec, zał. 1833 w Turynie przez Giulie Falletti markizę Barolo (1785-1864), zatwierdzone 1930; początkowo byly wspólnotą klauzurową Pokutnic Marii Magdaleny (-» magdalenki); 1854 Alfonsa Graglia przeniosła je do Kremony, nadając im charakter zgrom, czynnego; 1965 (ok. 30 sióstr) połączyły się z .siostrami D.P. z Piacenzy (-> Dobry Pasterz IV 10°);

° siostry D.P. z Cremy, Buon Pastore di Crema, pierwotnie zgrom, klauzurowe, zał. 1833 w Turynie przez G. Falletti di Barolo, prowadzące schronisko dla upadłych dziewcząt, które po reedukacji (magdalenki) włączono do zgrom, i nazwano siostrami D.P.; z czasem stały się zgrom, czynnym, przynależącym do sióstr D.P. z Kremony; 1962 uzyskały dekret pochwalny i prawa diec. oraz poszerzyły cel o różnorodną działalność charytatywną; 1976 liczyły 68 sióstr i 10 domów, przeważnie w diec. Crema, gdzie znajduje się dom gen.;

° siostry D.P. z Angers, Bon-Pasteur d'Angers, klauzurowy odłam czynnego zgrom. Notre-Dame de Charité z XVII w., zał. 1835 w Angers przez Marię Eufrosię Pelletier (do 1838 powstało 20 domów zak.); mają ustawy zred. przez -> Jana Eu-desa i składają 4 ślub zak. (oddanie się służbie zbawiania dusz); pokutnice (magdalenki) są integralną częścią zgrom., prowadzącego sierocińce, przytułki i różnego typu szkoły; 1976 liczyły 9894 siostry w 580 domach w 42 prowincjach w Europie, Stanach Zjedn., krajach Ameryki Łac, Indiach i Oceanii; dom gen. w Angers; wydają kwartalnik „Le Bon-Pasteur et son oeuvre";

° siostry D.P. z Mediolanu, Buon Pastore di Milano, zgrom, na prawie pap., zał. 1846 w Mediolanie przez Luigiego Speroni i Caroline del Carretto Suardo (1798-1874); 1912 otrzymały zatwierdzenie; 1976 liczyły 50 sióstr i 6 domów; dom gen. w Mediolanie;

° siostry D.P. z Quebecu, Servantes du Coeur Immaculé, dites du Bon-Pasteur, zgrom, na prawie pap., zał. 1850 w Quebecu przez Georgesa Manly Muirá i Geneviève Fitzbach Roy; 1856 uzyskały zatwierdzenie diec, 1921 konstytucji zred. przez Louisa Saché (181389); po 1935 założyły domy w Afryce, Ruan-dzie i w Haiti; 1976 liczyły 80 domów z 1348 siostrami w 5 prowincjach; dom gen. w Quebecu;

° siostry D.P. z Piacenzy, Buon Pastore di Piacenza, zgrom, na prawie pap., wyodrębnione 1869 z sióstr św. Marii Magdaleny (magdalenki) z Turynu, zatwierdzone 1948 ; pierwotnie klauzurowe, 1914 uzyskały status zgrom, czynnego, przyjmując ustawy zred. przez bpa G.M. Pellizzariego; 1965 przyłączono do nich siostry D.P. z Kremony (-* Dobry Pasterz IV 5°); 1976 liczyły 217 sióstr i 32 domy w diecezjach wł. oraz 1 w Argentynie; dom gen. w Piacenzy;

° siostry pasterki od Opatrzności Bożej (-> pasterki);

° siostry D.P., Hermanas del Divino Pastor, zgrom, na prawie pap., zal. 1900 w Antequera (Meksyk) przez Antonia Repiso Martineza (1856-1929) w celu niesienia pomocy duchowieństwu diec. (prowadzenie rekolekcji, wspomaganie misji), zatwierdzone 1902; otworzyły placówki w Parras (1903), Tehuacán (1905) i Cuicatlán (1908); 1942 otrzymały dekret pochwalny; 1976 liczyły 233 siostry i 20 domów; dom gen. w Meksyku;

° córki Najśw. Matki od Bożej Opatrzności i D.P., Figlie di Santissima Madre da Provvidenza Divina e Buon Pastore, zgrom, na prawie pap., zał. 1925 w Cagliari przez Adę Secci i ks. Virgilia Angioni (1878-1947), zatwierdzone 1963; 1974 liczyły 112 sióstr i 15 domów; dom gen. w Cagliari;

° uczennice D.P., Discepole del Buon Pastore, zgrom, na prawie pap., zał. 1932 w Mandurii (Apulia) przez Marię Francesce Pasanisi, zatwierdzone 1947; 1975 liczyły 37 sióstr i 10 domów; dom gen. w Mandurii;

° służebniczki franciszkanki D.P., Ancelle Francescane del Buon Pastore, zgrom, na prawie diec, zał. 1938 w Catanzaro (Kalabria) przez Angele Rosę Napoli i Bonaveiiture Romanie-go OFMCap, zatwierdzone 1961 ; 1973 liczyły 57 sióstr i 10 domów (w tym 1 w Brazylii); dom gen. w Rzymie;

° wspomożycielki diecezjalne D.P., Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor, wspólnota rei. na prawie diec, zal. 1942 w Pampelunie przez Isabelle Garbayo Ayala; 1970 prowadziły 6 domów rehabilitacyjnych dla upadłych dziewcząt; dom gen. w Pampelunie.

Z rel. wspólnot D.P. w Kościele anglik, bardziej znane są: I. Stowarzyszenie D.P., Society of the Good Shepherd, wspólnota zał. 1909 w Canvcy (k. Londynu), przez J.B. Johnsona, J.M. Cheeper i A. Gilberstona w celach charytatywnych; ustawy wzorowano na > benedyktyńskiej regule; dom centr, w Tryford (Hampshire); 2. Towarzyszki Jezusa D.P., Companions of Jesus the Good Shepherd, wspólnota członkiń życia wspólnego i tercjarek zewn., zał. 1920 w Wantage (k. Oksfordu) przez nauczycielki pragnące praktykować życie zak. wg ustaw proweniencji augustiańskiej (-» Augustyna regula); pracują nad wychowaniem młodzieży w kraju i na misjach (od 1946 w Indiach);

1970 liczyły 41 sióstr konwentualnych i 26 zewn. oraz kilku kapłanów w 5 domach (2 na terenach mis.); dom centr, w Newton Abbot (Piw. Kornwalijski).

 

A. Lalore, La communauté du Bon-Pasteur de Troyes, Troyes 1868; La congrégation du Bon-Pasteur de la Visitation de Cuntieran, Bordeaux 1928; L\ Brulcy, Le Bon-Pasteur d'Angers, P 1931 (bibliogr.); A. Aldo. L'Istituto tlel Buon Pastore a Piacenza (1869-1949). Piacenza 1949; S.B. Upham, l'euri' of Shepherding, Quebec 1950; P.T. Anson, The Call of the Cloister, Lo 1964 (passim); The Church of England Year Book 19711, Lo 1971 ; DIP 1-1V (passim).

Podobne prace

Do góry