Ocena brak

Dobro konsumpcyjne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.06.2011

Charakterystyka

Dobra konsumpcyjne są to produkty i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkownia w gospodarstwie domowym.

Każdy produkt składa się z kombinacji cech fizycznych i niefizycznych (materialnych i niematerialnych). Zestawieneie tych cech jest dokonywane z punktu widzenia maksymalnego usatysfakcjonowania nabywcy.


Klasyfikacja produktów wyjściowych

Produkty konsumpcyjne można podzielić na grupy, stosujac różne kryteria klasyfikacji.

Jednym z nich jest kryterium trwałości i nietrwałości produktu, które odzwierciedla czas użytkowania produktu.Chleb, odzież, czasopisma - to produkty o krótkim czasie życia i dlatego są zaliczane do nietrwałych (produkty krótkotrwałego użytkownia). Natomiast lodówki, telewizory, samochody są produktami trwałymi (produkty długotrwałego użytkowania), ponieważ ich czas użytkowania jest długi.


Innym kryterium klasyfikacji produtków konsumpcyjnych może być skala potrzeb, wedłtug której dzieli się produkty na: podstawowe, wyższego rzędu i luksusowe.

Podstawowym podziałem produktów konsumpcyjnych jest klasyfiakcja z punktu widzenia zachowań konsumenta, gdyż zadaniem marketnigu jest dostarczanie zadowolenia klientom. Produtky konsumpcyjne dzieli się więc na cztery grupy, tj. na produtky: powszednie, wybieralne, luksusowe i nie postrzegane.


podzial_produtkowkonsumpcyjnych.gif


Cechy prodktów konsumpcyjnych

Podstawowe cechy rynku produktów konsumpcyjnych:

  • wielkość zakupów jest zróżnicowana, ale nie bardzo;
  • liczba nabywców jest nieograniczona;
  • zakupy są bezpośrednie;
  • popyt na rynku produktów konsumpcyjnych jest pierwotny w stosunku do popytu na rynu produktów przemysłowych;
  • elastyczność cenowa popytu jest spora;
  • firmy działające na tym rynku są rozproszone przestrzennie i jest ich wiele;
  • negocjacje prowadzone na tym rynku są profesjonalne przeważnie tylko ze strony sprzedawców;
  • leasing jest wykorzystywany przez konsumentów tylko w przypadku określonych produktów (np. samochód);
  • konsument korzysta z usług w miarę swych potrzeb i możliwości płacowych;
  • wartość obrotów jest mniejsza od wartości obrotów na rynku produktów przemysłowych.

Produkty konsumpcyjne nabywane są podczas jednorazowej transakcji i w grę wchodzą sumy mniejsze niż na rynku produktów przemysłowych.

Wrażliwość konsumenta na ceny produktu bywa niekiedy bardzo duża. Detalista musi być bardzo ostrożny, jeśli chodzi o zmiany cen, i dobrze się zastanowić, czy w danej chwili opłaca się podnieść bądź obniżyć cenę. Elastyczność cenowa popytu zmienia się nie tylko w zależności od produtku, lecz także zależnie od segmentu nabywców. Niekiey może to jeszcze zależeć do elastyczności względem marki. Jeżeli klient jest bardzo przywiązany do marki, to może być mniej wrażliwy na zmiany cen.

Na rynku produktów konsumpcyjnych rzadko spotykane się negocjowanie ceny przez klienta. Niezbyt często są też kupowane te produkty w formie umowy leasingowej.


Autor: Trębacz Justyna
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry