Ocena brak

Dobór zamknięty

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

W przypadku doboru zamkniętego informacje nie są podawane do wiadomości publicznej, przebiegają kanałami nieformalnymi. Kandydaci nie znają zasad ani kryteriów doboru, są biernymi uczestnikami.

Podstawę ich wyboru stanowią kartoteki osobowe : wyniki ocen okresowych pracowników, plany rozwoju kariery, a także zaliczone formy szkolenia i doskonalenia.1

Zalety rekrutacji zamkniętej :

  • Ogranicza liczbę kandydatów, koszty selekcji

  • Brak kłopotów z wyborem jednego wśród kilku wartościowych

 

Podobne prace

Do góry