Ocena brak

DOBERAN, Bad Doberan

Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012

Opactwo cysterskie zał. w XII w. przez księcia obodrzyckiego Przybysława, który za radą Berno-na, bpa Schwerinu, przyjął chrzest.

Objęli je 1171 cystersi z Amelungsborn (filia Morimondu) pod przewodnictwem Konrada, który został tu pierwszym opatem; po śmierci fundatora 1179 Obodrzycy wymordowali mnichów i zniszczyli klasztor; odbudował go 1186 Borwin, syn Przybysława; pap. Innocenty III wziął opactwo 1209 pod swą opiekę i potwierdził jego dobra;

1232 konsekrowano murowany kościół; 1261 opactwo założyło klasztor filialny w Pogódkach k. Kościerzyny (1274 przeniesiony do Pelplina). Opaci z polecenia kapituły gen. przeprowadzali w XIV w. reformę klasztorów cysterskich na Pomorzu Zach., w Danii, Szwecji i Norwegii;

opatowi D. powierzono 1444 organizację studiów w poszczególnych opactwach po zburzeniu opactwa w Rostocku, gdzie kształcono zakonników z innych opactw; po jego restytuowaniu 1449 miał on skłaniać opatów sąsiednich do wysyłania tam podległych im zakonników. Opactwo skasowano 1552.

 

F. Salis, Eine neue Untersuchung zum aitpommersehen Urkundenwesen, Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde 25 (1911) z. 5, 56-74; W. Biereye, Über die ältesten Urkunden des Klosters D., Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 94 (1930) 231-266; A.F. Lorenz, Zistercienserkloster D„ B 1955; M.A. Dinner, DHGE XIV 532-534; H. Chlopocka, SSS I 350-351; G. Gioede, Das Doberaner Münster. Geschichte, Baugeschichte, Kunstwerke, B 1968.

Podobne prace

Do góry