Ocena brak

DOBCZYCE

Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012

Parafia i dekanat w archidiecezji krakowskiej. Pierwsza wzmianka o D. pochodzi z 1225; osada w 2. poł. XIII w. uzyskała prawa miejskie (poświadczone źródłowo 1310); 1585-1745 D. należały do rodu Lubomirskich.

Kościół par. Jana Chrzciciela (obecnie filialny) istniał już w XIII w.; nowy, ufundowany 1590 przez starostę dobczyckiego Sebastiana Lubomirskiego, przebudowano 1824-34 w stylu kla-sycystycznym; murowany, jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie o sklepieniu kolebkowym, z krucyfiksem barokowym na apsydzie, ma klasycystyczne ołtarze; w kościele znajduje się renesansowe epitafium z czerwonego marmuru, z płaskorzeźbą dziecka wspartego na czaszce, z XVI w.;

był tu również średniow. tryptyk, przewieziony do Muzeum Nar. w Krakowie. Nowy, 3-nawowy kościół par. MB Wspomożenia Wiernych, wzniesiony 1947-49, ma rzeźbę z drewna Pieta z XV--XVI w., pochodzącą prawdopodobnie ze szkoły W. Stosza, kropielnicę z końca XII w., wykonaną w piaskowcu, oraz rzeźbę Chrystus frasobliwy z XV w. i chrzcielnicę z czerwonego marmuru z XVI w. (przeniesione z kościoła Jana Chrzciciela).

Dekanat D., erygowany ok. 1. poł. XV w., ma 11 parafii (D., Dziekanowice, Gdów, Gruszów, Łapanów, Niegowić, Raciechowice, Stadniki, Tarnawa k. Bochni, Wiśniowa, Zakliczyn).

 

KZSP I z. 9, 2-4; B. Kumor, Rozwój sieci dekanalnęj w południowej części diecezji krakowskiej do roku 1772, RTK 9 (1962) z. 1, 85-86; F. Kiryk, Zarys dziejów powiatu myślenickiego w okresie Polski przedrozbiorowej, w: Ziemia myślenicka, Kr 1964, 33-36; G. Leńczyk, Prace odkrywcze w D., MAr 6 (1965) 133-144; MPT I 638-639; AZA 59; W. Kowalski, J. Staśko, Dobczyce, Kr 1969; SzmKr 145.

Podobne prace

Do góry