Ocena brak

DMITRIJEWSKl IWAN IWANOWICZ

Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012

ur. 16 IX 1754 w Michajłowie (k. Riazania), zm. 2 IV 1829 w Riazaniu, Liturgista i tłumacz.

Po studiach teol. (od 1767) w seminarium duch. w Riazaniu oraz w Moskiewskiej Akademii Duch. 1778 rozpoczął wykłady języka hebr. i gr. oraz retoryki w seminarium riazańskim; 1788 został tłumaczem przy synodzie Kościoła prawosł., a 1790-1800 był sekretarzem konsystorza riazańskiego i tambowskiego;

od 1800 do przejścia na emeryturę 1805 wykładał języki klasyczne na uniw. moskiewskim; wydał kilka prac nauk., m.in. Istori-czeskoje, dogmaticzeskoje i tainstwiennoje izjasnienije bożestwien-noj liturgii (Mwa 1804, Ptb 1897), będące owocem 25-letniej pracy, Blagogowiejnyja razmyszlenija pri słuszanii liturgii (Ptb 1831, Mwa 1842), O naczale Władimira, o pierleniesienil stolicy iz Kijewa i o bywszych tam wieltkich kniazjach (Mwa 1802); tłumaczył też dzieła pisarzy wczesnochrześc. na język rosyjski.

 

D.G. Gumilewskij, Obzor russkoj duchownoj litieratury, Czernigow 1863, Ptb 18643, II 411-412; PBE IV 1103-1104.

Podobne prace

Do góry