Ocena brak

DŁUŻNIEWSKI WIKTOR

Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012

DŁUŻNIEWSKI WIKTOR, ur. 1817 lub 1818 w zaborze austr.,
zm. 14 VIII 1873 w Warszawie, poeta. Nauczyciel z zawodu,
wczesne l. czterdzieste spędził w Warszawie, blisko związany
ze środowiskiem —» Cyganerii warsz. (debiut 1841 w „Nadwiślaninie"),
po czym uczył kolejno w Hrubieszowie, Łodzi
(1850-59) i Mławie. W nie wybijającej się artystycznie, późnoromant.
twórczości D. (Poezje 1846 - m. in. „melodrama"
Własta, osnuta na czes. legendzie; Paweł Łodzią Kubowicz
i Scholastyk i szewc 1857, Zbiorek wierszy i wierszyków 1859)
na uwagę zasługuje poet. gawęda na tle dawnego podania
o Kubowiczu - j ako pierwszy utwór lit. z przeszłości Łodzi, i nie
wyd. sztuka Wyprawa do Ameryki (powst. 1857) - obraz
konfliktów narodowościowych w rozwijającym się mieście.

Zbiór poetów 2.
R. KACZMAREK W.D., pierwszy piewca Łodzi, Prace Polonist. 12
(1955); A. KOWALSKA Nieznany łódzki utwór o „ziemi obiecanej",
tamże 22 (1966); taż W.D., autor „Wyprawy do Ameryki", tamże 23
(1967); taż Debiut warszawski i debiut łódzki W.D., tamże 30 (1974).

Podobne prace

Do góry